Dinsdag 18 mei 2021   
 


Copyright
Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van MechaTrainingen zijn gemaakt door PM Webdesign, in opdracht van MechaTrainingen. Kopieëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van MechaTrainingen en PM Webdesign niet toegestaan.

Credits
Vormgeving & technische realisatie:PM Webdesign [e-mail]
Teksten:MechaTrainingen [e-mail]
PM Webdesign [e-mail]
Fotografie:MechaTrainingen [e-mail]
Webhosting:De Heeg Internet Sollutions [e-mail]

Privacy policy
MechaTrainingen zal gegevens die zijn opgeslagen in de database respecteren en zal deze nooit aan derden doorspelen. Uw gegevens zijn veilig opgeslagen en wij zullen alles ervoor doen omdat zo te houden. De gegevens die verstrekt worden aan MechaTrainingen zijn uitsluitend bestemd voor het functioneren van de service en worden niet vrijgegeven aan derden.

Voorwaarden betreffende het gebruik van deze website
MechaTrainingen heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor MechaTrainingen zijn verontschuldigingen aanbiedt.

MechaTrainingen geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. MechaTrainingen is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van MechaTrainingen, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van MechaTrainingen. MechaTrainingen is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van MechaTrainingen wordt verkregen.

Bezoekers van de website van MechaTrainingen die informatie verschaffen aan MechaTrainingen, gaan ermee akkoord dat MechaTrainingen onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat MechaTrainingen zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan MechaTrainingen) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.
 

v1.2 - Copyright © 2004 - MECHATrainingen - voorwaarden- Vormgeving en realisatie PM Webesign